DRUKKLAAR BESTAND MAKEN

Item info
Tijdens de workshop heeft u geleerd hoe u een bruikbaar druk-klaar bestand dient te maken d.m.v. een export vanuit Indesign. Bovendien heeft u de bestanden opgemaakt aan de hand van het Medialaan preflight-profiel, dat we u meegaven op de Medialaan datacard. U vindt op de datacard ook de documenten met alle overige belangrijke instructies en informatie. Neem deze documenten daarom goed door en let daarbij op de onderstaande punten:

  • binnenwerk, schutbladen en cover dient u als losse bestanden aan te leveren;
  • zorg dat het aantal pagina's van het binnenwerk een veelvoud van 4 betreft;
  • houd rekening met een afloop van 3 mm;
  • zorg dat voor full color drukwerk alle kleuren omgezet zijn naar CMYK;
  • zorg dat de bestanden de juiste benaming hebben, zoals beschreven in onze checklist op de Datacard.
Alle overige belangrijke zaken zijn aan bod gekomen tijdens het opmaakproces en zijn waarschijnlijk na onze document-check al gecorrigeerd. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact op met uw projectmanager.

BIND MOGELIJKHEDEN

Item info

Genaaid gebonden

Boeken die tegen
een stootje kunnen

Item info

Gelijmd gebonden

Garenloos tegen
interessante tarieven

Item info

Otabind

Voor soepele en goed
openliggende boeken

Item info

Ringband

Als uw assortiment
regelmatig wijzigt

OFFERTE & CONTACT

Medialaan


Monumentstraat 1-b
5038 AR Tilburg
T +31 (0)13 580 21 95
E info@medialaan.nl